با توجه به افزایش ظرفیت تولید کارخانه و لزوم کسب بازار جدید، حیطه جغرافیای فروش محصولات تولیدی به سایر استان های كشور تصمیمی حتمی و در دست اجرا می باشد بطوری که فروش محصولات تولیدی شرکت کیا الکترود در خارج از جغرافیای استان خراسان شمالی از طریق نمایندگی های فروش امکان پذیر می باشد.

 

شرایط و نحوه اعطای نمایندگی فروش و محصولات تولیدی شرکت به شرح زیر می باشد.


شرایط داوطلبین اخذ نمایندگی:
1- حداقل 5 سال حسن سابقه فروش الکترود و محصولات مرتبط.
2- داشتن مجوزهای قانونی (پروانه کسب ) و مالکیت ملک محل فعالیت.
3- داشتن حسن شهرت محلی و منطقه ای و اعتبار لازم در مقایسه با سایر همکاران.
4- توانایی فروش حداقل 30 تن الكترود از محصولات سبد تولیدی شرکت بصورت ماهیانه در یک سال اول اخذ نمایندگی.

مراحل درخواست نمایندگی و پذیرش آن:
1- ارسال درخواست کتبی به واحد فروش شرکت همراه با مشخصات محل کسب.
2- بررسی درخواست و شرایط داوطلب اخذ نمایندگی از طرف کارخانه.
3- مذاکره حضوری با نماینده فروش در محل فروشگاه و کارخانه.
4- امضاء قرارداد نمایندگی فروش و اخذ وثایق لازم.
5- فروش و ارسال محصول برای نمایندگی.


نمایندگی ها