با توجه به تنوع و حجم فعالیت های یک شرکت تولیدی، اگرچه فروش مستقیم محصولات تولیدی مزایای نسبی زیادی از قبیل ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان را در بر دارد ولی مشکلات پخش محصول به صورت مستقیم یک روی دیگر سکه است که برنامه ریزی و مدیریت آن نیازمند زیر ساخت های پر هزینه می باشد. محصولات تولیدی شرکت در جغرافیای استان خراسان شمالی با توجه به رسالت سازمانی شرکت از طریق فروشگاه هاي ابزار فروشي سطح استان به صورت مستقیم تحویل درب فروشگاه ها و درب کارگاه ها (مصرف کنندگان عمده) انجام می شود، بطوری که در این روش تا اندازه ای کارکرد ارتباط مستقیم با مشتریان متحقق گردیده و در حال توسعه است. نظرات و نیازمندی های جديد دريافتي از مشتریان معمولا در جهت توسعه پايدار كيفيت محصول تولیدي و بسته بندی آن مورد لحاظ قرار گرفته است و چه بسا ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی و بسته بندی آن که موجب متفاوت شدن محصولات اين شركت شده است در پی فروش مستقیم و کارکردهای آن رقم خورده است. بر این اساس کلیه ابزار فروشی ها و مصرف کنندگان عمده در جغرافیای استان خراسان شمالی می توانند با تماس با واحد فروش واقع در کارخانه تقاضای خود را به صورت تلفنی یا از طریق فاکس ارسال نمایند تا در مدت زمان حداکثر 24 ساعت نسبت به صدور فاکتور فروش و تحویل کالا بر اساس دستورالعمل های موجود سازمانی اقدام گردد.
فروش مستقیم