در حال حاضر طبق قرارداد بسته شده با نماینده ترکمنستان ماهیانه 22 تن الکترود صادر می شود.

سه شنبه 17 دی 1392
مجوز صادرات

حضور در نمایشگاهها

1393
شرکت کیا الکترود شرق در سال 93 در نمایشگاههای صنعت تبریز در خرداد ماه،نفت و گاز و پتروشیمی شیراز در مهر ماه و صنعت مشهد در آبان ماه حضور بهم رسانیده است.

دريافت گواهينامه ايزو ISO 9001- 2008

چهارشنبه 13 آذر 1392
شركت كيا الكترود شرق در شهريور ماه 92 موفق به دريافت گواهينامه ايزو از شركت توف نورد آلمان گرديد.
صفحه : 1 2 3 4